لوگو ویراکابین سفید

طراحی آسانسور اولین لحظه دیدار مخاطبین با ذهن شماست

دسترسی سریع

خدمات ویرا کابین

پایه موتور
 • اتصال تمام قطعات با پیچ و مهره
 • برش قطعات توسط لیزر فایبر
 • رنگ الکترو استاتیک
 • جوش CO2
خرید
براکت
 • اتصال تمام قطعات با پیچ و مهره
 • برش قطعات توسط لیزر فایبر
 • رنگ الکترو استاتیک
 • جوش CO2
خرید
کادر وزنه و یوک
 • اتصال تمام قطعات با پیچ و مهره
 • برش قطعات توسط لیزر فایبر
 • رنگ الکترو استاتیک
 • جوش CO2
خرید

با افتخار همراهان ویراکابین

پروژه های اجرا شده ویرا کابین

خدمات ما

درباره کارخانه

0
تعداد پرسنل
0
ظرفیت تولید سالیانه
0
مساحت کارخانه بر متر مربع
نمونه کارهای ما

ویرامگ